Gjeodezi Kadaster

Gjeodezi Kadaster

GJEODEZI-KADASTER Bëjmë matje gjeodezike dhe kadastrale të Parcelave, ndarjen e tyre, bashkimin, caktimin e kufinjeve te parcelave, perciellejn e punimeve gjatë ndërtimit të objekteve si: rrugë, ura, ndërtesa dhe shtëpi, poashtu matje në gurëthyes dhe...

KURS Mesimi

Dërguesi i shpalljes

KURS Mesimi - Ofrojme mbeshtetje ne programin shkollore per nxenesit nga klasa I deri VII - Femijet do te kene mundesi: * T'i bejne detyrat e shtepise nga te gjitha lendet; * Te bejne ushtrime...

Muri-S sh.p.k

Dërguesi i shpalljes

Kompania SH.P.K Muri-S ofron : * Projektime te gjitha llojeve te objekteve * Ndertime te ulëta dhe te larta * Mbikqyrje profesionale me provoj 30 vjeçare * Te gjitha sipas standarteve EU. Adresa: Rr. Abdullah...