Shpallje e Re

Shpalljet të cilat postohen përmes login-it shumë shpejt do të kenë mundesi që të menaxhohen nga përdoruesit. Vetëm një herë do te vertetohet identiteti i përdoruesit dhe pastaj ai është menaxhuse dhe përgjegjës për shpalljet e veta. Çdo user që aktivizohet nga Ne nuk ka limit në publikimin e shpalljeve, ndërsa kishte qenë mire që mos të manipulohet me renditje e shpalljeve. Ne do të jemi në shërbimin tuaj si përherë vetëm na kontaktoni. Ju lutem që shpalljet që nuk janë aktive ti largoni menjëhere pasi ta keni arritur qëllimin tuaj. Me respekt REDAKSIA.

Ju nuk mund të ngarkoni më shumë se 8 fotografi.