Ofroj pune
1275

Përmbajtja

Kompania Star Telecom, me seli në Kosovë, po kërkon një përfaqësues të shitjeve gjermanofolëse të vetë-motivuar, energjik për të pasuruar ekipin dinamik të shitjeve dhe për të ndërtuar një karrierë të suksesshme të shitjeve.
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:
• Komunikoni me klientët e mundshëm.
• Paraqisni, sfidoni dhe shisni shërbime të ndryshme.
• Krijimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e një marrëdhënie pozitive biznesi dhe konsumatori
Kushtet:
• Shkathtësi të shkëlqyera të komunikimit oral në gjermanisht dhe anglisht
• Aftësi të shkëlqyera negociuese
• Punëtor, i orientuar drejt qëllimit dhe konkurrues
• Përvoja në shitje është një avantazh që ne nuk kemi për të ofruar:
• Paga: paga fikse + kontratë shpërblimi sipas legjislacionit të Kosovës, pushime me pagesë dhe pushime mjekësore
• Mundësi për rritje personale dhe profesionale
• Një javë trajnim profesional nga kompania
• mjedis miqësor dhe aktiv
Ne po kërkojmë njerëz të të gjitha moshave (18+) për t'u bashkuar me një ekip të shkëlqyeshëm.
Dërgoni rezymenë tuaj në angkisht në adresën e e-mail vijuese: [email protected] duke futur "German Call Agent" në rreshtin e e-mail
Adresa rruga Enver Maloku ne Prishtine.


Die im Kosovo ansässige Star Telecom Company sucht einen selbstmotivierten, energiegeladenen deutschsprachigen Vertriebsmitarbeiter, um das dynamische Vertriebsteam zu bereichern und eine erfolgreiche Vertriebskarriere aufzubauen.
Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten:
• Kommunizieren Sie mit potenziellen Kunden.
• Präsentieren, fordern und verkaufen Sie verschiedene Dienstleistungen.
• Aufbau, Entwicklung und Pflege einer positiven Geschäfts- und Kundenbeziehung
Anforderungen:
• Hervorragende mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und English
• Hervorragende Verhandlungsfähigkeiten
• Fleißig, zielorientiert und wettbewerbsfähig
• Erfahrung im Verkauf ist ein Vorteil, den wir nicht bieten müssen:
• Gehalt: festes Gehalt+ Bonus Vertrag gemäß Kosovo-Gesetzgebung, bezahlter Urlaub und Krankheitstage
• Möglichkeit des persönlichen und beruflichen Wachstum
• Professionelle Schulungen eine Woche durch das Unternehmen
• Freundliches und aktives Umfeld
Wir suchen Menschen jeden Alters (ab 18 Jahren), um sich einem großartigen Team anzuschließen.
Senden Sie Ihren Lebenslauf in englischer Sprache an die folgende E-Mail-Adresse: [Email hidden], indem Sie in der Betreffzeile der E-Mail die Stelle "German Call Agent" angeben