Përkujdesje për fëmijën tuaj
149

Përmbajtja

Bëjmë përkujdesjen për fëmijën tuaj në banesën tonë, Banesa gindet në rrugën "Zenel Salihu" perballë shkollës fillore "Elena Gjika". Orari i punës çdo ditë pune prej 07:30 / 16:30 (nuk punojm të shtuneve dhe dielave dhe festave zyrtare). Çmimi për një fëmijë 120 euro,në rast se keni dy fëmijë çmimi është 220€.