ZYRA E PËRKTHIMEVE (GJYQËSORE)
923

Përmbajtja

ZYRA E PËRKTHIMEVE (GJYQËSORE)
VETËM PËR PËRKTHIME NË
ANGLISHT – SHQIP - 6 € PËR NJË FAQE
SHQIP / ANGLISHT - 8 € PËR NJË FAQE

NDËRSA:
OFROJ SHËRBIME NË PERKTHIMIN E DOKUMENTEVE GJYQËSORE TË VULOSURA NË BASHKËPUNIM ME KOLEGË PERKTHYES, NË GJUHËT:
GJERMANE, BOSHNJAKE, TURKE, SERBE, KROATE, SLLOVENE, MAQEDONISHTE, ÇEKE, SLLOVAKE, RUMUNE, BULLGARE DHE ANASJELLTAS.
Bëhet përkthimi i dokumentacionit të nevojshëm për:
Kurorëzime; Shkurorëzime
Dokumentacion Shkollimi jashtë vendit ; Nostrifikim të diplomave, Diploma dhe Dëftesa shkollore dhe Universitare
Aktvendime; Aktgjykime; Te gjitha llojet e Certifikatave të Gjendjes Civile; Fshirje të shtetësisë
Dokumente mjekësore; Certifikata të ndryshme, etj.
Gjendem në Prizren, në rrugën “Ibrahim Lutfiu” afër Gjykatës Themelore,
Shih foton e lokalit.
Zyra për Përkthime Gjyqësore:+386 (o49)/ 830-553 -
Viber: +386 (o49)/ 830-553
+377 045 361-156