Ofroj pune per punëtor/e për faturim të Energjisë
1596

Përmbajtja

Kompania Austriake Messtechnik kërkon përforcime të ekipit në Prishtinë një

Punëtor/e për faturim të Energjisë
Detyra e juaj:
Të jeni në gjendje të kryeni faturimin e energjis për ngrohje dhe të shpenzimeve të ujit, të punoni në ekip në projekte të mëdha dhe të jeni gjithëmonë në kontakt të drejtpërdrejtë me zyrën qendrore në Austri.

Kërkesat tona:
• Përfundimi i maturës, bachelor ose master në një nga degët e studimeve ekonomik/tregti
• Të ketë njohuri bazë teknike
• Aftësi të zgjidhjeve të problemeve, saktësi dhe orientim i shërbimeve
• Njohuri të Office, posaçërisht Excel
• Njohuri të gjuhës gjermane në fjalë dhe shkrim
• Afinitet të lartë me numra / llogaritje

Oferta jonë:
• Depërtim në fushën komplexe të Industrisë së energjisë
• Një trajnim i rregulltë disa mujor
• Detyra prej më të ndryshme
• Trajnime të organizuara disa mujore, herë pas here edhe në Austri.
• Mbulojme shpenzimet per sigurimin shendetsor

Paga eshte 500 EUR neto.
Veni i punës gjendet në Prishtinë.
Nese jeni të intertesuar në pozitën më lartë, dërgoni dokumentat për aplikim në gjuhën gjermane në këtë E-Mail:

[email protected]

MT Matjet Teknike Sh.p.k
Rr. Fadil Hoxha Objekti A1, Hyrja B, Kati Banesa Nr. 1
10000 Prishtinë, Kosovë