Ofroj pune / Monter për Ashensor (m/f)
1098

Përmbajtja

Kompania Liftkos sh.p.k ofron pune per Monter për Ashensor (m/f)

Detyrat e juaja
* Montimi i ashensorëve të rijë
* Eliminimi i defekteve dhe gabimeve
* Mirëmbajtja dhe punë montuese
* Modernizimi i ashensorëve
* Shërbime të urgjencës në konsultime me kolegët

- Në presim nga ju

* Përfundimi i trajnimeve profesional në mekatronikë , montues elektrike , infrastrukturë mekanike, elektronike / shërbimet e sistemit / ose një profesion lidhur me këto.
* Njohurit ideale në sistemet e menaxhimit dhe kontrollit të ashensorëve
* Paraqitje të sinqertë dhe të sigurt para klientëve.
* Aftësi ekipore
* Përvoja përkatës profesionale në pune me ashensor është domosdoshme (modernizimi, Eliminimi i defekteve)
* Patentë shofer
* Aftësia për të punuar në mënyrë të pavarur
* Gaditshmëri e veprimit, besueshmërinë dhe Veprimi i orientimit të klientëve
* Njohje e gjermanishtes dhe anglishtes janë me avantazh

Ne ju ofrojm Ne ju ofrojmë një vend pune të sigurt me të ardhura meritore dhe kontributet dhe mundësi trajnimi të një kompanie moderne dinamike.
Nëse jeni të interesuar, dërgoni aplikimin tuaj të kompletuar përmes e-mailit në [email protected]
www.liftkos.com

Ne jemi një nga prodhuesit më të mëdhenj në fushën e pajisjeve për transportin vertikal dhe horizontal në tregun e Kosovës si dhe në rajonin e Ballkanit. Furnizimin me të gjitha llojet e ashensorëve si: Ashensorë për bartjen personave, ashensorë mallrash, shkallë dhe shiritave lëvizës si dhe produkte të tjera. Oferta jonë, përveç prodhimit, montimit, servisimit përfshinë mirëmbajtjen e plotë dhe shërbime të tjera shtesë. Ne ju ofrojmë dhe garantojmë për produkte dhe shërbime të cilësisë së lartë, stabilitet dhe besueshmëri, qasje në teknologji të reja, njohuri superiore dhe burime të tjera, si dhe qasje individuale dhe profesionale për çdo klient. Ne jemi të specializuar për mirëmbajtjen e ashensorëve, shkallëve dhe shiritav lëvizës. Liftkos ofron mbështetje të plotë për: Planifikimin dhe konsultimin për instalimi, mirëmbajtjen dhe modernizimin e Ashensorëve si dhe 24 orë në shërbimin tuaj. Prodhimet tona janë të njohura për cilësinë e tyre, teknologjinë inovative, besueshmëri dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme të produkteve dhe shërbimeve të ofruara.

Për menaxhmentin ndërmarrjes tonë me seli në Parku i Biznet, 13000 Drenas, kërkojmë sa më parë me orar të plotë një