Ofroj pune / Call for interns - Mitrovice
452

Përmbajtja

Inovatorët e Arsimit në Kosovë - EIK ka kënaqësinë të hapë thirrjen për pesë pozicione praktike të stazhimit në dispozicion në zyrën qendrore të EIK-ut Rr.Mbretresh Teut në Mitrovicë për 6 muaj (4 ditë në javë):

2 Zyrtar për Media dhe Komunikim. Data e fillimit: 01/03/2019 ne kemi nevojë për ju ASAP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education Innovators Kosovo - EIK is pleased to open the call for five exciting internship positions available at the EIK headquarter office in Mitrovica for the duration of 6 months (4 days a week):

Media & Communications Officer. Starting date: we need you ASAP