Ofroj pune per Agjent te Shitjes në teren
1192

Përmbajtja

Kompania ACN NTP ofron pune per Agjent/e i/e shitjes në teren.
Kompania ACN NTP e Efiçiencës me seli ne Fushë Kosovë, e specializuar në shitje dhe instalim të paisjeve për klimatizim-ventilim dhe ndriçim, përfaqsues ekskluzivpër brendet MIDEA dhe V-TAC.
- Përgjegjësitë kryesore:
* Te kete pervoj pune si Agjent Tregtar
* Prezantimi dhe shitja e produkteve të kompanisë
* Zbaton planin e parashikuar të shitjes
* Analizon prezencën e produkteve në treg
* Përcjell konkurrencën në treg
* Prezanton risitë dhe qëndrimet e kompanisë
* Te jetë I përgjegjshem në orar të punës
* Raporton në baza ditore menaxhmentit të lartë
* Të asistoj kolegët në punë ( showroom )
* Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të shitjes
- Kualifikimet:
* Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,
* Të ketë patentë shoferin kat. B
* Njohuria e gjuhës Angleze apo Serbo-Kroate është perparësi,
* Përvojë pune së paku një vit në shitje,
* Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
* Aftësi të shkëlqyera të shitjes dhe negocimit
* Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup
* Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
* Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibiliteti
- Procedura e Aplikimit:
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: fm@acn-ks.com,
Në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur nga Komisioni për pranim ,
Adresa: Zona Industriale p.n. ne Fushë Kosovë