Shes kompjuterin PC IBM

Dërguesi i shpalljës

Shes kompjuterin komplet me shtepiz, monitor, tastatur, mous. Kompjuteri eshte IBM 3.0 Ghz, 1GB RAM, 40 GB HDD, monitori eshte Samsung me mundesi te rregullimit sipas nevojes. Çmimi i shitjes per komplet eshte 55€