Ofroj pune / shites-e
1042

Përmbajtja

"LUNA GROUP" ofron punë për 2 shites/e në showroom
- Kanditati-ja duhet ti plotësojë këto kushte:
* Të ketë përvojë në shitje
* Të ketë lejen për drejtim të automjetit
* Të jetë i gatshëm të punojë edhe në teren
* Mosha e preferuar 18 - 31 vjeq
* Përparesi kanë njohesit e gjuhës angleze.
- Orari i punës nga ora 10:00h - 19:00h
- Të interesuarit ti dërgojnë CV në email lunagroup-ks@hotmail.com
Adresa: Rr. Nene Tereze ne Fushe Kosove