Ofroj pune / Animator Social
703

Përmbajtja

Kerkohet Animator Social
Kooperativa Sociale - tashmë aktive në Shqipëri për çështjet e arsimimit të të miturve dhe integrimin social të personave në nevojë, kërkon Tiranën
Animatore Sociale ,të cilët pas një periudhe të shkurtër trajnimi dhe mësimi në Toscana (Itali) do të duhet të menaxhojnë aktivitete të ndryshme që synojnë zhvillimin e potencialeve të individëve ose grupeve, duke promovuar procese parandaluese të shqetësimeve dhe promovimin e përfshirjes dhe pjesëmarrjes sociale.
Animatori Social do të duhet të menaxhojë aktivitetet arsimore, kulturore dhe argëtuese në kontakt të drejtpërdrejtë me fëmijët, adoleshentët, të rriturit, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, të pafavorizuara, duke punuar në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit dhe duke vazhduar të kryejnë aktivitete rekreative, artistike dhe të motorizuara .
Fushat e ndërhyrjes së Punojësit Social i referohen tri fushave kryesore: zona socio-kulturore, me projekte dhe shërbime me natyrë kulturore, ekspresive dhe komunikuese; zona socio-arsimore, me projekte dhe shërbime me natyrë edukative, ekspresive; objektet shëndetësore dhe të kujdesit, me shërbime rezidenciale dhe gjysmë banimi, si dhe në fushat e parandalimit, kujdesit, rehabilitimit dhe asistencës
Kandidati ideal duhet te kete një diplomë Bachelor në shkencat shoqërore ose të ngjashme, ose ka ndjekur një kurs profesional si animator social.
Kjo kërkon njohuri të gjuhës italiane, patentë shoferi, disponueshmëria e një shtëpie në Tiranë.

Indirizzo : Rruga “Dervish Hima”, Pallati “Ambasador 3”, 1001, Tirana – Albania
Mobile: +39.320.6926310 IT +355.699784234 AL
Skype: italian.network
www.italian-network.net
selezione@italian-network.net.