Ofroj pune
2209

Përmbajtja

Kompania " NT Proton group " me seli në Prishtinë - Kosovë shpall konkurs pune për:

Pozitat :
Mjeshtër të Elektrikës (5 persona), Ndihmës të Elektrikës (5 persona).

Kualifikimet dhe aftësitë e nevojshme:

• Minimum shkolla e mesme, Dega Elektroteknikë – Drejtimi Energjetikë,
• Patentë shoferi – e preferueshme,
• Zotëron aftësi për punë në kohë më të gjatë dhe nën presion,
• Përvojë pune si elektricist – e preferueshme,
• Mosha e preferuar 20 deri 35 vjet

Pozitat :
Inxhinier i Elektroteknikes (2 persona).

Detyrat :
Mbikëqyrja gjatë realizimit të punëve në instalimin elektrik në Objektet afriste dhe banimore të Kompanisë, duke përfshirë kontributin gjatë fazës projektuese e deri te Pranimi teknik dhe dorëzimi i objekteve.

Vërejtje:
Për të gjitha pozitat kandidatët duhet të jenë fleksibil në punë, të posedojnë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi, verbale ashtu edhe në të shkruar me të gjitha nivelet udhëheqëse si me stafin po ashtu edhe me klientët .

Aplikimi :
Te gjithe te interesuarit aplikimin mund ta bejne permes email adreses :
[email protected]
duke dërguar CV ( min. me informatat kryesore të nevojshme ) .
Për më shumë informata mund të na kontaktoni në numrat e telefonit :
+377 (0) 45 500 160 , +377 (0) 45 500 163

Adresa:
Rruga Tirana kompleksi Ramiz Sadikut - Prishtinë PR 10000

Orari Punës :
Gjatë ditëve të punës nga ora 9:00-17:00 .
Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga dita e publikimit.
25/08/2017 - 25/09/2017