Ofroj pune
591

Përmbajtja

Specialist/e Trajnimesh

Qëllimi i Pozicionit:
• Menaxhon procesin e vlerësimit të performancës dhe procesin e trajnimit të punonjësve të rinj në kompani.
Kerkohet eksperinece e ngjashme ne kompani te ndryshme.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
• Ndihmon në procesin e vlerësimit të performancës duke respektuar procedurën e vlerësimit të performancës (në përfundim të periudhës së provës dhe në fund të vitit).
• Vlerëson dhe rishikon performancën e punonjësve, duke u siguruar për një proces të drejtë të vlerësimit
• Ndjekjen e procedurës së trajnimeve për çdo punonjës të ri në kompani.
• Propozon ide të reja për të përmirësuar proceset e Burimeve Njerëzore.
• Ndihmon në procesin e identifikimit të pozitave kyçe brenda kompanisë.
• Në koordinim me departamentin e BNJ në bazë të të gjeturave që dalin nga Vlerësimi i Nevojave për Trajnim të zëvendësuesve potencialë, identifikon trajnimet e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve të tyre.

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi: Diplomë Universitare (Preferohet Administrim Biznes/Shkenca Sociale).
Eksperiencë pune: Të pakten 3 vite eksperiencë të mëparshme në pozicione të ngjashme.

Aftësitë:
• Aftësi të shkëlqyera komunikuese.
• Aftësi shumë te mira ne zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve.
• Aftësi për të menduar në mënyrë proactive.
• Aftësia për të ruajtuar informacionin konfidencial.
• Ndjenjë përgjegjësie.
• Aftësi për të punuar në ngarkesë.
• Aftësi shumë të mira ndërpersonale dhe organizacionale.


Aftësi të tjera:
• Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
• Njohuri shumë të mira kompjuterike.
Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dergoni CV në adresën [email protected] ose kontaktoni ne numrin+355696065865

MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania