Kerkoj pune
248

Përmbajtja

Kerkoj pune si serviser i telefonave dhe paisjeve tjera si televiziona, llaptopa, si dhe shum paisje te tjera ne pergjithesi. Aftesia ime kryesore eshte servisimi i pllakave elektronike me paisjet e duhura.