Kërkoj punë
405

Përmbajtja

Jam i diplomuar në drejtimin Marrdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Trakyas në Turqi. Kam nevojë për punë mundësisht që ndërlidhet me drejtimin tim. Njoh gjuhen angleze dhe gjuhen turke ne nivel shume te mire.