Ofroj pune
303

Përmbajtja

Restaurant Te Pula sh.p.k.

Për plotësimin e vendeve të punës:

3 Kamarier/Shërbyes

Kërkohen të rinj të motivuar për plotësimin e pozitave të cekura më lartë në Restaurant në Prishtinë Rr.Tahir Zajmi Emshir
Nga Kandidatët kërkohet:
• Të ketë përvojë të mëhershme në punë të ngjashme;
• Të ketë shkathtësi në kryerjen e detyrave;
• Të ketë njohuri në softwara
• Të ketë paraqitje profesionale;
• Aftësi të mira komunikuese;
• Të jenë të gatshëm për punë me ndërrime (paradite dhe pasdite);
• Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme, preferohet Shkolla e Turizmit.
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të në adresën: [email protected] tel:049408935
Adresa rruga Fehmi Agani te kafet e vogla ne Prishtine.