Oforj pune
274

Përmbajtja

Premium Patundshmeri ofron pune per Agjent/e per pune ne terren dhe zyre.

Përgjegjësitë dhe detyrat:

Drejton klientet ne shitjet, blerjet dhe marrjen apo dhenjen me qera te pronav
Angazhimi me partnerët e biznesit;
Ndërtimi i marrëdhënieve me partner të biznesit;
Prezantimi i patundshmeri gjatë aktiviteteve.
Përgjegjëse të përcjellë listen e patundshmeri, shitjet dhe qeradhenjet
Të informoj klientet rreth kontratav te shitblerjes dhe qeradhenieve

Kualifikimet e kërkuara:

Kandidatet duhet të jenë 19 – 30 vjeçare;
Kandidatet duhet të kenë të kryer së paku shkollën e mesme;
Përvoja e punës në fusha si promocion apo shitje është përparësi;
Të jenë të afta të punojnë me mbikëqyrje minimale;
Të kenë aftësi të shkëlqyera komunikimi me klient;
Kandidatet preferohet të posedojnë patent shofer.

Inkurajohen të gjitha kandidatet e interesuara të cilat i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV apo aplikacionin e punës [email protected]
Adresa Rruga B lagjja Mati-1 ne Prishtine, info 044100793 / 045478477.