Ofroj pune / Call Center Representative
142

Përmbajtja

If English is what you speak, then come and join iSpeak
iSpeak is looking for talented, motivated and communicative call center representatives to join our team. We’re accepting applications for lead generation and appointment setting campaigns for our U.S. based clients, so if you’re that person that speaks good English, likes to talk on the phone and wants to get paid well for it, then this is the perfect job for you.

• Making quality outbound calls for our
appointment setting campaigns
• Provide product and service information to
customers
• Identify and escalate issues to supervisors
• Follow up customer calls where necessary
• Treat clients with utmost respect

• High school diploma or equivalent
• Proficiency in the English language
• Call center experience highly preferred (not
mandatory)
• Superior listening and verbal
communication skills
• Ability to handle stressful situation
appropriately

• Friendly, fun and professional work
environment
• Sales training (both 1on1 and in group)
• Competitive performance based salary
• Bonuses based on high performance
• Opportunities for growth and promotion
• Weekends off

Monday-Friday (4 PM to 12 AM)
If you feel that you are a good fit for this position, send your CV to [email protected]

Adresa rruga Muharrem fejza Lagjja e Spitalit ne Prishtine.

Nëse ju flisni anglisht, atëherë ejani dhe bashkohuni me iSpeak
iSpeak është në kërkim të përfaqësuesve të qendrave të thirrjeve të talentuar, të motivuar dhe komunikues për t'iu bashkuar ekipit tonë. Ne po pranojmë aplikime për gjenerimin e drejtimit dhe fushatat e caktimit të takimeve për klientët tanë me bazë në SHBA, kështu që nëse je ai person që flet mirë anglisht, i pëlqen të flasë në telefon dhe dëshiron të paguhet mirë për të, atëherë ky është ideali. punë për ju.

• Kryerja e thirrjeve dalëse cilësore për tonat
fushata për vendosjen e takimeve
• Siguroni informacione për produktin dhe shërbimin
klientët
• Identifikoni dhe përshkallëzoni çështjet tek mbikëqyrësit
• Ndiqni thirrjet e klientëve aty ku është e nevojshme
• Trajtojini klientët me respektin maksimal

• Diplomë e shkollës së mesme ose ekuivalente
• Aftësi në gjuhën angleze
• Përvoja në qendrën e thirrjeve është shumë e preferuar (jo
i detyrueshëm)
• Dëgjim superior dhe verbal
aftesi komunikimi
• Aftësia për të përballuar situatën stresuese
në mënyrë të përshtatshme

• Punë miqësore, argëtuese dhe profesionale
mjedisi
• Trajnim për shitje (si 1 me 1 ashtu edhe në grup)
• Paga konkurruese e bazuar në performancë
• Bonuset e bazuara në performancë të lartë
• Mundësi për rritje dhe promovim
• Fundjavë pushimi

E hënë-e premte (4 pasdite deri në ora 12:00)
Nëse mendoni se jeni i përshtatshëm për këtë pozicion, dërgoni CV-në tuaj në [email protected]

Adresa rruga Muharrem fejza Lagjja e Spitalit ne Prishtine.