Ofroj pune
2191

Përmbajtja

DELTA Security është Kompani private profesionale e cila ofron shërbime të sigurisë. Delta Security ofron mundësi afatgjate të punësimit, perspektivë për karrierë, avancim personal dhe kushte të mira pune.
Shpall konkurs: 4 vende të lira pune
Pozita: Teknik Instalues
Përshkrimi i Detyrave:
Instalim, servisim dhe mirëmbajtje te Sistemeve te Sigurisë, (Sistem alarmi dhe kamerave të sigurisë).
Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:
Te kenë te përfunduar minimum shkollën e mesme, shkollimi superior i preferuar;
Pervojë pune në montimin e sistemeve të sigurisë (Sistem alarmi dhe kamerave të sigurisë);
Të posedoj patent shofer;
Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë;
Aftësi për të punuar në situata stresuese;
Aftësi për të punuar i pavarur si dhe në punë ekipore në ambient dinamik.
Afati dhe forma e aplikimit:
Kandidatët e interesuar mund të lajmërohen çdo ditë pune nga ora 09:00 në zyrën Qendrore të kompanisë, adresa: Rr. Enver Maloku nr. 108/1 Bregu i Diellit (në objektin  Furra Qerimi1, kati III-të), Prishtinë, apo ti dërgoni CV-të përmes postës elektronike në e-mail adresën: [email protected].