Ofroj pune
2079

Përmbajtja

Ofroj pune per punetor agjentë të thirrjeve gjermane, Punë me orare të plotë, paga 700€ / 1,200€ ne muaj

Çfarë duhet të bësh:
Njohuri shumë të mira të gjuhës gjermane
Shkathtësi të mira komunikimi, bashkëpunim dhe fleksibilitet.
Përvoja e shitjeve është një pasuri.

Cfare ne ofrojme:
sistem shumë i mirë bonus,
Kontrata sipas kodit të punës, orarit të rregullt të punës, sigurimit shëndetësor, kafes më të mirë (falas) dhe një vendi pune modern.

Dërgoni rezyme tuaj në email [email protected]
Adresa rruga Vicianum Veranda C2.7, Hyrja II, lagjja Arberi ne Prishtine.
Info: +383 49 673 300


Wir suchen deutschsprachige Call Agents

Vollzeitjob 700,00 € - 1.200,00 € / Monat

Was musst du machen:
Sehr gute Deutschkenntnisse
Gute Kommunikationsfähigkeiten, Zusammenarbeit und Flexibilität.
Verkaufserfahrung ist von Vorteil.

Was wir anbieten:
sehr gutes Bonussystem,
Vertrag nach dem Arbeitsgesetzbuch, reguläre Arbeitszeiten, Krankenversicherung, bester Kaffee (kostenlos) und moderner Arbeitsplatz.

Senden Sie Ihren Lebenslauf an [email protected]
tel.: +383 49 673 300
adresse ”str. "Vicianum", Veranda C2.7, Hyrja II, 10000 Arberi, Prishtine.