PUNOJ NGA SHTËPIA / Përkthyes gjyqësor i licencuar PRIZREN
52

Përmbajtja

PUNOJ NGA SHTËPIA
Fatmir Gjurgjeali – Përkthyes gjyqësor i licencuar
PRIZREN
Me ketë informoj klientët që pranoj materiale përkthimi ekskluzivisht me mjete elektronike, të punuara në formën e Word, PDF, Excel ose fotot e qarta (Jpeg) të dokumenteve.
I dërgoj të njëjtat dokumente të përkthyera dhe të konfirmuara me postë të rekomanduar ose të skanuara dhe të vërtetuara me vulë, i dërgoj ato me e-mail, Viber dhe WhatsApp.
Për mënyrën e pagesës me marrëveshje me klientin.
Gjuhët të cilët mund të përkthehen dhe të vërtetohen me vule të përkthyesit gjyqësor i licencuar:
• Nga gjuha shqipe dhe anasjelltas
• Në gjuhë Angleze, Serbe, Boshnjake, Turke, Sllovene, Kroate, Maqedone, Bullgare, Hungareze, Rumune, Çeke, Sllovake.
Përkthimet kryhen brenda ditës (varësisht nga sasia dhe gjuha e materialit) të ofruar për përkthim, po njashtu me çmime shumë të volitshme.
Mënyra e kontaktit: Tel.mobil: +383 49 830 553 dhe +383 45 361 156
Dhe Viber, WhatsApp +383 49 830 553
E-mail: fatmir.gjurgjeali@gmail.com