Ofroj pune per 30 persona / Shqiperi
1504

Përmbajtja

Skele Syla shpk ofron pune per 30 punetor, Profesioni PUNETOR SKELESH, Mënyra e përzgjedhjes me dhe pa eksperienc, Data e fillimit të kontratës së punës eshet me daten 15/10/2019 dhe mbarimi eshte me daten 15/10/2020. Lloji i kontratës eshte Individuale, orari i punes eshte nga ora 07:00h / 17:00h nga e Hëna në të Shtune. Nga kompania ofrohet vend fjetje që kryen punësimin, Pagesa 2000 / 2500 lekë dita në varësi të aftesisë së punëtorit. Kërkesa për kandidatin jane arsimi 8 vjeçar ose shkolla e mesem, eksperienca e mëparëshme e punës nuk eshte e domosdoshme. Aftësitë dhe kualifikimet përshkrimi i pozicionit të punës / Detyrat dhe përgjegjësit 1/Të mirret me montim skelash, 2/Të mirret me çmontim skelash, 3/Të ngarkoje kamionat dhe ti shkarkoje per ti ber gati per pune. Adresa Aksi rrugor Kamëz Fushë Krujë, Km i 1/rë, afër kthesës së Valiasit ne Tirane/Shqiperi.
Info/ Menad Mihali +355 69 65 29 664 ose Ritvan Syla +383 45 500 095. email / [email protected]