Ofroj pune per 4 persona
600

Përmbajtja

Kompania Çetin ofron pune per 4 persona, Agjent/e te shitjes. Përshkrimi i vendit të punës, Hulumtimi, Prezantimi dhe promovimi i produkteve te klientet e ri, Prezantimi dhe shitja e produkteve të kompanisë, Realizon të gjitha komunikimet me klient, Kualifikimet / Kërkesat, Të kenë së paku përgatitje të mesme shkollore, Patent shofer Kategoria B, Aftësi të mira në komunikim, shitje dhe negocim, Duhet të jetë i vetëorganizuar, të ketë vetëiniciativë, të ketë njohuri të theksuara të tregut per regjionin qe aplikon, Pagesa sipas marrveshjes.
Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-n, si dhe te percaktojne pozicionin për të cilën aplikojnë, ne email [email protected] Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë, info 044 808 666. Adresa Hajrullah Abdullahu Nr36 lagjja Aktash ne Prishtine.