Ofroj pune / menaxher
131

Përmbajtja

Weweb ofron pune per menaxhere sherbimesh administrative. Kriteret / te zoteroje gjuhen frenge ne nje nivel B2 / te jete 18-30 vjeç / te kete aftesi komunikese dhe manaxheriale. Adresa rruga Perlat Rexhepi nr14 ne Tiranë / Shqiperi. +355697075027