Ofroj pune / Zhvillues të Softuerit të specializuar në teknologjitë - NET.
2297

Përmbajtja

WISO-TECH GmbH është Kompani e IT-së me seli kryesore në Heidelberg të Gjermanisë. Kompania WISO TECH ofron shërbime të specializuar dhe kualitet të lartë të zhvillimit i softuerit, këshillim dhe shërbime mbështetëse për Klient të ndryshëm në Gjermani nga sektori Financave dhe të Sigurimeve. Me rast të hapjes së selisë së Kompanisë në Prishtinë, kompania kërkon të punësojë Zhvillues të Softuerit të specializuar në teknologjitë .NET.

Kompania WISO TECH ofron vende të punës të qëndrueshme, më mundësi të zhvillimit profesional brenda dhe jashtë vendit. Në kuadër të kompanisë ju do të keni mundësinë të punoni më një ekip profesional duke ofruar shërbime të standardeve me larta kualitative për kompani dhe institucione me renome në Gjermani dhe Ndërkombëtare.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

* Ofrimi i shërbimeve mbështetëse për Klient të kompanisë dhe Produkteve të vetë Kompanisë

* Zhvillim i softuerit me anë të teknologjisë .NET

* Zhvillimi dhe avancimi i baza së të dhenve më anë SQL

* Ofrimi i ideve dhe këshillave për përmirësimin e proceseve të punës

* Marrja përgjegjësisë për detyrat e punes dhe ofrimi zgjidhjeve

Kualifikimet Profesionale:

* Diplomë Universitare në Shkenca Kompjuterike ose Inxhinieri Kompjjuterike

* Së paku 3-5 vite përvoje punë si zhvillues i softuerit

* Se paku 3 vite përvoje në programim me teknologjitë .net

* Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës gjermane

* Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze

* Aftësi për të punuar në ekip dhe të marrë përgjegjësi për detyrat e punës

* Dëshire për të mësuar teknologji të reja

Kompania WISO TECH ofron:

* Pagë mbi mesataren e tregut në Kosovë

* Kontratë sipas ligjeve në fuqi në Kosovë

* Mundësi të aftësimit profesional brenda dhe jashtë vendit në selinë kryesorë në Gjermani

* Mundësi të qëndrimeve disa javore për punë të klientët e kompanisë dhe në kompaninë amë në Gjermani

* Mundësi të avancimit në Pagë dhe Pozitë të punës

* Aktivitete jashtë orarit të punës

* Ambient atraktivë në qendër të qytetit dhe ambient profesional të punës

Ftojmë të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV dhe Dokumentacionin relevant mbi përvojat e punës dhe Kualifikimit në [email protected]
Adresa: Rr. Tirana ne Prishtine