Ofroj pune
823

Përmbajtja

Kompania gjermane ARTIGUM Management, me përfaqësi në Prishtinë, shpallë. Konkurs për zyrtar administrative Titulli: Zyrtar administrative. Kontrata: Me afat te caktuar – 1 vjeçare me mundësi vazhdimi. Orari: I plotë – 40 orë në javë. I përgjigjet: Menaxherit Rajonal. Obligimet kryesore: Përgjegjës për marketing ne rrjetet sociale / Komunukimi me publikun / Përditësimi i ndryshimeve dhe ofertave te reja në rrjetet sociale / Të merret me mbarëvajtjen e punëve administrative në zyrë. Kualifikimet: Studimet Bachelor në administratë, apo te ngjajshme.
Përvoja / Të ketë përvojë në organizimin dhe mbarëvajtjen e punëve administrative. Aftësitë / Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës angleze / Aftesi te theksuara komjuterike / Aftësi të theksuara organizative dhe komunikative. Dokumentet e kërkuara për aplikim / Biografia në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe. Kopjet e diplomave të edukimit të përfunduar. Kopjet e diplomave dhe dokumentet e tjera që tregojnë për kurse ose programe trajnuese/edukative të përfunduara. Referenca nga punëdhënësit paraprak. Konkursi është i hapur deri më 26 Maj 2019, në ora 16:00. Aplikacionet CV-t dërgohen VETËM në adresën elektronike tomorr.arifi@artigum.com.
Kompania ARTIGUM është kompani stabile dhe ofron mjedis atraktiv për punë.
Info: 046 167041 ose 046 167042