Ofroj pune / menaxher
2561

Përmbajtja

"JUPITER GROUP" kerkon ta punësojë një Manaxher shitje.
Për degën tone të Kosovës ne Fushë Kosovë.
- Kërkesa për kandidatët:
* Të jenë diplomuar për Inxhinieri Elektronike ose Informatike.
* Të kenë të paktën tre vjet eksperiencë në fushën e shitjeve të tekonologjisë së informacionit.
* Mundësisht të jenë të pajisur me çertifikata të fushës së IT-së si CCNA, MTA, MCSA, MCSE, të sistemeve të ushqimit etj.
* Të zotërojnë njohuri praktike të servisimit të kompjuterave dhe laptopëve si formatim etj.
* Të zotërojnë shumë mirë në të shkruar dhe në të folur gjuhen Angleze dhe Italiane.
* Të zotërojnë lejë drejtimi automjeti.
* Të zotëroje aftësi të mira komunikative dhe punë në grup.
- Pagesa dhe kushtet e punës janë te negociushme.
Për të aplikuar ju lutem dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresën
e_mail: [email protected] / Info. : +355682045535
Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi,
në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.
Adresa: Rr.Nene Tereza ne Fushe Kosove