N.SH.TREMA
682

Përmbajtja

OFERTE
Me ane te kesaj oferte, ju lajmeroj qe Ndermarrja Sherbyese TREMA,eshte prezente me veprimtarine e
saj ne fushen e perkthimeve dhe ne fushen e ndertimtarise.
Me pervoje nente vjeçare ne perkthime Anglisht↔ Shqip.
Gjermanisht~Shqip
Frengjisht~Shqip
Ne perkthime simultan dhe me shkrim te materialeve te ndryshme.
Montazhe/Knauf
Me pervoje ne ndertimtari ne fushen e rigipsit, montimin e mureve me Knauf dhe montimin e tavaneve me Armstrong dhe Owa.
Bejme ndarjen e hapesirave te medha me montimin e mureve te Knaufit , per zyre dhe ambient te banimit.
Me sherbimin tone do te mbeteni te kenaqur.
Tel. 038/233 474 ose 044806240
nshtrema@outlook.com

N.SH.TREMA
Arben GASHI
Rr. Sali Mani Nr.22.