Një nivel gjuhësor brenda pak javësh
631

PërmbajtjaKëtë semester kurset e gjuhës gjermane në nivelet: A1, A2, B1 dhe B2 do të jenë tejet intensive. Në fund të tyre çdo frekuentues do të jetë në gjendje të japë me sukses provimin gjuhësor për arritjen e certifikatës përkatëse.
Për regjistrim kontaktoni në adresën elektronike:
[email protected]

Deutsch A1 (fillon më 27 qershor)
E martë / e enjte / e shtunë / e diel
25 seanca x 3 orë mësimore
Gjithsej: 75 orë mësimore, 21500 lekë

Deutsch A2 (fillon më 27 qershor)
E martë / e enjte / e shtunë / e diel
25 seanca
Gjithsej: 75 orë mësimore, 21500 lekë

Deutsch B1 (fillon më 28 qershor)
E hënë / e mërkurë / e premte / e shtunë
25 seanca
Gjithsej: 75 orë mësimore, 21500 lekë

Deutsch B2 (fillon më 28 qershor)
E hënë / e mërkurë / e premte / e shtunë, 18:15 - 20:30
25 seanca
Gjithsej: 75 orë mësimore, 21500 lekë
Sqarim:

- Kurset e ofruara prej nesh zhvillohen vetëm në gjuhën gjermane.
- Tek ne mund të mësojë çdokush gjermanisht, madje në mënyrë të suksesshme, pavarësisht moshës.
- Mosha më e ulët e pjesëmarrësve është 12 vjeç. Për të miturit është i domosdoshëm miratimi prindëror.
- Regjistrimet fillojnë çdoherë direkt pas publikimit të programit.
- Mësimdhënia është e kufizuar nga 7-të deri në 16-të pjesëmarrës.
- Regjistrimet merren vetëm atëhere parasysh, nëse në kurset e dëshiruara ka ende vende të lira.
- Nëse në një nivel ka vetëm 6-të të regjistruar, kursi nuk zhvillohet.

Adresa e zhvillimit të kurseve:
Qendra Kulturore "Saleh Al-Harbi"
pranë Xhamisë së qytetit
9001 Lushnjë