Kompania "Progres"

Dërguesi i shpalljës

Kompania "Progres" ben hapjen e bunarev ne thellesi te ndryshme, shesim gypa betoni me cilese te lart te prodhuar dhe me diametra te ndryshme, kryejm pune me bager.