Fabrika për përpunimin e telit. "DONI-H" Sh.P.K
2184

Përmbajtja

Fabrika për përpunimin e telit.
"DONI-H" Sh.P.K
Prishtinë
-Rrjeta të Zinguara
-Rrjeta të Plastifikuara
-Rrjeta Rabica
-Gozhda
- Shtrenguse të telit të zinguara dhe PVC
-Panel i plastifikuar.
-Tel i zinkuar
-Tel i Plastefikuar
-Tel me Gjemba
-Tel të Drasave
-Tel të Zingijave
"DONI-H" SH.P.K
Prishtinë.