Informata të rëndësishme për të gjithë ata që duan të jetojnë në Finlandë
678

Përmbajtja

Informata të rëndësishme për të gjithë ata që duan të jetojnë në Finlandë

Ky postim vjen si informacion për të gjithë ata të cilët e marrin rrugën për në Finlandë për të punuar.
Në Finlandë, në disa sektorë të punës kërkohet të vijohen disa kurse të veçanta për sektorin në te cilin dëshironi të punoni, nga të cilat kurse ju pajiseni me kartelë.
Ndër kurset më të shpeshta janë ndër të tjerash:
1) Kursi për kartelë të sigurisë në punë (kartela e gjelbër), e cila kërkohet në të gjitha punishtet
2) Kursi për kartelën e punës me zjarr, e cila kërkohet vetëm nëse puna kryhet me pajisje të cilat mund të shkaktojnë ndezje të zjarrit
3) Pasaporta e higjienës, e cila nevojitet për punëtorët e sektorit të gastronomisë
4) Pasaporta për të drejtën e shërbimit të alkoolit, e cila nevojitet për punëtorët e sektorit të gastronomisë
5) Kursi për kartelën e ndihmës së parë, e cila kërkohet në sektorë të veçantë

Këto kurse mbahen në gjuhën dhe angleze me instruktorë finlandezë, mirëpo prej këtyre kurseve, për fillim ka filluar të mbahet edhe në gjuhën shqipe me instruktorë shqiptarë, në mënyrë që të sapo ardhurit në Finlandë ti kuptojnë të drejtat, rregullat dhe obligimet në punishtet e përbashkëta.
Punohet vazhdimisht që, edhe kurset tjera të mundësohen të mbahen nga instruktorë shqiptarë dhe kjo do të realizohet shumë shpejtë.
Për informata rreth mbajtjeve të kurseve dhe datave të mbajtjes, ju lutem anëtarësohuni në grupin e mëposhtëm: https://www.facebook.com/groups/rrbshfinlande/
Për personat kontaktues dhe informatat shtesë, i gjeni në fotot e mëposhtme.
Gjithashtu si informatë shtesë për gjendjen ekonomike të tanishme të Finlandës, mund të iu informojmë, se Finlanda ka hyrë ne një krizë financiare, më saktësisht në një krizë të papunësisë sidomos në fushën e ndërtimtarisë dhe industrisë. Ju lutem keni parasysh të merrni informata të sakta para se me ndërmarrë hapa drejt ardhjes në Finlandë!
Info: +358404133759