Ofroj pune
1676

Përmbajtja

Autotransportit ofron pune per nje punetore vozites/shofer:

Një vozitës autobusi në relacion: Oshlan – Bardh i cili duhet të ketë vendparkingun e sigurt.
Kushtet e parapara:

- Patent shoferin (kopje) kategorin “D”
- Të jetë banorë i përhershëm i Kosovës (përparësi kanë banorët e Oshlanit,meqenëse nisja bëhet nga Oshlani).
- Letërnjoftimi kopje,
- Diplomën për shkollen e kryer,
- Referencën pune nëse ka (përvoja e punës)

Aplikimet mund të bëhen në zyrat e Autotransportit Dardhisht Obiliq Rruga Ali Maloku Nr 212
Nga ora 07:00 deri ne ora 15:00
Apo ne email [email protected] ose ne numer telefoni.