Ofroj pune
972

Përmbajtja

Ofroj pune per një mësuese të ciklit fillor të mbajë orë shtesë (individuale apo grupore) në lëndën e matematikes me vajzën në klasën e parë. Theksoj të jetë mësuese klasës I-V, Adresa lagjja Mati-1 ne Prishtine.