Ofroj pune
116

Përmbajtja

WorkItaly në emër të një Klienti të saj të rëndësishëm Italian Lider në sektorin e transportit kombëtar dhe ndërkombëtar, kërkon të punësojë menjëherë punonjës në profilin e mëposhtëm:

Vozites/Shofer me kohë të plotë për transport ndërkombëtar:

-Të jenë të pajisur me të gjitha patentat CE dhe CAP
-Të dinë gjuhën Italiane
-Të kenë eksperiencë në Itali

Garantojmë seriozitet maksimal nga kompania jonë, kontratë sipas rregullave të Republikës së Shqipërisë, pagë superiore, Sigurime shtesë dhe Shërbime shëndetësore. Aplikimet pranohen në adresën e emailit të shënuar më poshtë: [email protected] ose mund të kontaktoni në nr. +355 675002124. ose +355675002124
Ndaj, lutemi të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre sa më parë në adresën e sipër përmendur.
Adresa rruga Egnatia lagjja nr4 ne Durres/Shqiperi