Shes gjërat/sendet e shtëpisë
129

Përmbajtja


Shes gjërat e shtëpisë sepse do ta rrënoj:
- Dyer të brendshme dy lloje 9 copë
- Derë e hyrjes 1 copë,
- Dritare 16 copë
- Dyer të Ballkonit 2 copë
- Parket rreth 300 m2
- Shkallë nga druri
- Kilindera të jashtëm për terasa të jashtme
- Mobile të ndryshme
- Sistemin e ngrohjes qendrore ( radiator, gypa etj)
- Kuzhinë me të gjitha pajisjet;
- Kulmi i shtëpisë me ujëmbledhëse ( ulluk)
- Kubëzat / kockat e oborrit
- Garazhi me dimensione 6m x 5m me kulm të llamarinës së plastifikuar dhe e shtruar me kupëza dera është nga hekuri në shina
- Instalimi i rrymës
- Instalimi i ujit, rezervari me hidrofor
Dhe shumë sene tjera...
Adresa Rruga B lagjja Mati-1 ne Prishtine.