Ofroj pune per 6 persona / Prishtine, Mitrovice, Podujev, Vushtri, Skenderaj, Drenas
3973

Përmbajtja

JONI-H përfaqsues ekskluziv i Jolly Espresso kafes në kuadër të zgjerimit të biznesit shpall konkurs per 2 Agjent/e te Shitjes, 2 Servisera të Aparateve të Kafes dhe 2 Shofera

Kompania kerkon 1 Agjentë/e te shitjes per Rajonin e Mitrovices, (Vushtrri, Skenderaj, Mitrovice dhe Drenas) dhe 1 Agjentë/e te shitjes per Rajonin e Prishtinës (Podujeve, Prishtine, Fushe Kosove dhe Kastriot)
Deshironi qe ëndrrat per një punë te mirë dhe stabile tu behen realitet, atëher aplikoni!
Kushtet te cilat duhet plotësuar për agjent te shitjes janë si ne vijim:
• Te ketë Patent shofer te kategoris B
• Te ketë përvojë pune si agjent spaku një vitë (e preferueshme)
• Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit; (njohuri ne shitje direkte)
• Arsimimi i mesem (te pakten) - Diploma universitare është përparësi;
• Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira;
• Të ketë shkathtësi të shkelqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
• Aftesi per punen ne presion, dhe fleksibilitet ne pune.

Detyrat kryesore:
• Viziton klientët, promovon prezanton dhe shet kafen e kompanisë;
• Përgjegjës për gjetjen e klientave potencial;
• Ofron konsultime profesionale për klientë në lidhje me produktet e kompanisë;
• Këshillon klientët potencialë në lidhje me përzgjedhjen e produkteve;
• Përfaqëson denjësisht JONI-H SH.P.K tek publiku; qoftë në telefon apo në takime;
• Përgaditë planin mujor dhe javor të vizitave tek klientët;
• Përgaditë raportet mujore, javore dhe ditore (sipas kërkesës) dhe i dërgon tek Menaxheri;
• Koordinon punët individuale dhe me kolegë sipas Rregulloreve te Kompanisë.
Serviser i Aparateve të Kafes, Kompania kerkon 1 Serviser i Aparateve të Kafes per Rajonin e Mitrovices, (Vushtrri, Skenderaj, Mitrovice dhe Drenas) dhe 1 Serviser i Aparateve të Kafes per Rajonin e Prishtinës (Podujeve, Prishtine, Fushe Kosove dhe Kastriot)

Detyrat kryesore:
• Përgjegjës për servisimin e aparateve të kafes;
• Montimin aparateve të kafes
• Identifikon dëmtimet teknike, dhe bënë riparimin e aparateve;
• Detyra shtesë sipas kërkesës të menaxhmentit;
Kualifikimet e kërkuara:
• Të ketë të paktën të përfunduar shkollën e mesme. Diploma universitare është përparësi;
• Përvojë pune së paku 1vjeçare në të njejtin profil të punës;
• Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës;
• Aftesi shumë te mira komunikimi;

Kushtet te cilat duhet plotësuar për shofer janë si ne vijim:
Kompania kerkon 1 shofer per Rajonin e Mitrovices, (Vushtrri, Skenderaj, Mitrovice dhe Drenas) dhe 1 shofer per Rajonin e Prishtinës (Podujeve, Prishtine, Fushe Kosove dhe Kastriot)
• Te ketë Patent shofer te kategoris B
• Te ketë përvojë pune si agjent spaku një vitë
• Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit;
• Arsimimi i mesem
• Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira;
• Të ketë shkathtësi të shkelqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
• Aftesi per punen ne presion, dhe fleksibilitet ne pune.

Detyrat kryesore:
Transportimi i mallit ne pikat e shitjes sipas kerkesave te klienteve
Për Aplikim qpo cfardo pyetje tjeter vetem permes email adreses, të ceket në subject pozita për të cilën aplikoni.
Një CV dhe ID e dergoni ne email adressen: [email protected]

Adresa rruga Skenderbeu ne Vushtrri