Kompania Luli
208

Përmbajtja

Garden Bau LULI FB/Kubeza Pllaka Moderne. KEMI TE GJITHA MODELET E KUBZAVE DHE PLLAKAV. PREMJE DHE MIRMBAJTJE TE KOPSHTEVE. SHERBIM CILSOR. Muri Vinkell shkall kocka, kopshtar, kopshte pisha mbjellje shkurtime, mirmbajm kanalizim ndertim i ulet pune vazo rrethoja drunj dekor kran skele gur dekurus rrethoj, uje, rrym pune puntor fasada fasad keramika qeramika pem drunje shartim shartu krasit krasitje kos frez per bari rrytlle valak sajl, laminat.