Ofroj pune
565

Përmbajtja

Kompania AlbinaDyla për lokacionin e saj në Prishtinë, shpallë konkurs për këto pozita. Shitëse / Të jetë bindëse në bashkëbisedim / Të ketë aftësi komunikuese / Të ketë aftësi të mira kompjuterike / Të jetë e gatshme të punojë nën presionin e punës / Te jetë e gatshme të punojë me orar fleksibil / Informimi i klientëve potencialë në lidhje me produktet e kompanisë / Të njoh gjuhën angleze në të folur dhe në të shkruar / Të jetë bindëse / Të ketë njohuri për pakon e Microsoft Office / Kujdesi për brendin dhe imazhin e kompanisë.
Asistente e menaxheres / Të jetë bashkëpunues/e. Të ketë njohuri të mira kompjuterike / Të ketë aftësi organizative / Të bashkëpunojë dhe shkëmbej informacione të vazhdueshme me menaxheren / Të njoh gjuhën angleze, në të folur dhe në të shkruar / Të ketë njohuri për pakon e Microsoft Office dhe programe të tjera kompjuterike / Të zgjeroj gamën e klienteles / Të mobilizoj dhe motivioj ekipin e shitjes / Mbështetje për agjentët e shitjes në lidhje me problematikat që mund të shfaqen gjatë ditës / Kujdesi për brendin dhe imazhin e kompanisë / Të shpreh gatishmëri për të kryer çdo detyrë tjetër që i kërkohet nga kompania / Te jetë e/i gatshme të punojë me orar fleksibil. Të interesuarit për punë mund të kontaktojnë përmes numrit të telefonit +38349600921 ose në email adresën. [email protected] Adrersa lagjja Marigona ne Prishtine.