Përkthyese e çertifikauar
87

Përmbajtja

Përkthyese e çertifikauar nga gjuha shqipe në atë serbe, kroate dhe boshnjake dhe anasjelltas. Bëjë përkthimin e të gjitha shkresave, dokumentave të ndryshëm, Ligjeve, Aktve, Broshurave, raporeve mjekësore etj., dhe atë nga gjuha shqipe në atë serbe – në latinicë dhe çirilicë, kroate dhe boshnjake dhe anasjelltas. Me një përvoj shumëvjeçare bëjë përkthimin me korektësi, saktësi dhe azhuritet. Mëvarsishtë nga shkresa që përkthen caktohet edhe çmini, i cili do të jetë shumë i volitëshëm.
Info: 049 121 139 ose 044 327 518 (viber)
Adresa Peje - Kosove