Përkthyese e çertifikauar
866

Përmbajtja

PËRKTHYESE E ÇERTIFIKAUAR NGA GJUHA SHQIPE NË ATË SERBE, KROATE DHE
BOSHNJAKE DHE ANASJELLTAS.

BËJË PËRKTHIMIN E TË GJITHA SHKRESAVE, DOKUMENTAVE TË NDRYSHËM,
LIGJEVE, AKTVE, BROSHURAVE, RAPORTËVE MJEKËSORE ETJ., DHE ATË NGA
GJUHA SHQIPE NË ATË SERBE – NË LATINICË DHE ÇIRILICË, KROATE DHE
BOSHNJAKE DHE ANASJELLTAS.
ME NJË PËRVOJË SHUMËVJEÇARE BËJË PËRKTHIMIN ME KOREKTËSI,
SAKTËSI DHE AZHURITET.
MËVARSISHTË NGA SHKRESA QË PËRKTHEN CAKTOHET EDHE ÇMINI, I CILI DO
TË JETË SHUMË I VOLITËSHËM.
PËRKTHIMET NUK JANË TË KUFIZUARA VEÇ PËR QYTETIN E PEJËS POR PËR
GJITHË TERITORIN E KOSOVËS DHE SHQIPËRISË.
GJITHËASHTU EDHE NË IMELJ ADRESËN [email protected]
DHE NË MESENGJER NËPËRMJET NUMËRIT TË VIBERIT.
Info: 049 121 139 ose 044 327 518 (viber)
Adresa Peje - Kosove