Ofroj pune / Monter
2138

Përmbajtja

Kompania "orangeprint" ofron pune per nje punetore:

- Kandidati duhet ti plotësoj këto kushte:
* Të ketë përvojë pune në montimin e foljeve të ndryshme e veqanarisht foljen Cast (brendimin e automjeteve)
* Të ketë përvojë pune në montimin e ceradave te ndryshme
* Të ketë njohuri bazike në Corel Draw
* Të ketë njohuri me operimin e plloterave (Makinave te shtypit)
* Të posedoj patent shoferin, kategoria B (e obliguar)
* Të jetë i gatshem të punoj edhe pas orarit.
* Cv-të mund ti dërgoni ne [email protected]
Adresa: Rr. Xheladin Hana lagjja Bregu i Diellit ne Prishtine