Ofroj pune
849

Përmbajtja

WEST MEDIDICAL & PHARAMACY L.L.C.
K O N K U R S (II)
Përshkrimi i punës: Farmacist/e
Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:
• Të ketë të perfunduar fakulltetin e Farmacisë
• Të ketë pervojë pune në barnatore
• Të jetë komunikative
• Informata shtesë:
• Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes sistemit elektronik të rekrutimit në [email protected] . Së bashku me Aplikacionin, ju lutem bashkëngjitni CV-në dhe letrën motivuese, në PDF.
• Afati për aplikim do të jetë deri më datën 10 tetor 2018. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Përshkrimi i punës: Teknik Farmacist/e
Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:
• Të ketë të perfunduar Shkollen e Mesem drejtimin e Farmacisë
• Të ketë pervojë pune në barnatore
• Të jetë komunikative
• Informata shtesë:
• Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes sistemit elektronik të rekrutimit në [email protected] . Së bashku me Aplikacionin, ju lutem bashkëngjitni CV-në dhe letrën motivuese, në PDF.
• Afati për aplikim do të jetë deri më datën 10 tetor 2018. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
Adresa: Sheshi Nene Tereza ne Prishtine