Shes 8.5 hektar toke / Dardan-Kamenice
243

Përmbajtja

Shes 8.5 hektar toke ne Dardan ish fabrika e pllakave të keramikës ("Rikiri").
Prona është prej 8.5ha tokë ndërtimore.
Posedojmë dy linja të prodhimit:
- linja e mallterit të gatshëm dhe ngjitësave të stiroporit dhe pllakave me kapacitet 5ton/h, gjysmë automatike.
- linja për prodhimin e peletit nga druri me makineri prej grirjes, blurjes, tharjes, presimit dhe paketimit të peletit me kapacitet prej 1ton/h.
Mund të shitet komplet por edhe linjat e prodhimit veçmas.
Adresa: Dardanë (Kamenicë).