Tema diplome te nivelit me te lart
802

Përmbajtja

Bejm tema diplome te te gjitha niveleve dhe te gjitha fakulteteve pa pasur nevoj per paradhenie, pagesa behet kur te perfundohet tema dhe i dorzohet kandidatit.