Ofroj pune / STACK DEVELOPER
727

Përmbajtja

"Tenton" ofron pune për një Zhvillues të Stack Developer me përvojë dhe të pasionuar për t'u bashkuar me ekipin tonë! Si një Zhvillues i Stackit të Plotë në kompaninë tonë, ju do të jeni përgjegjës për zhvillimin e prapavijës dhe front-end. Ne presim që të keni një kuptim të fortë të tendencave të fundit të industrisë dhe sistemeve të menaxhimit të përmbajtjes.

- Kërkesat:

* Deshmin e përvojës se punës si zhvillues, duart në përvojën me gjuhët markup
* Konfigurimi dhe mirëmbajtja e serverit dhe mirëmbajtja e databazës
* Njohuritë e preferuara të praktikave të Integrimit të Vazhdueshëm
* Njohuri të preferuara në Shërbimet Web Amazon
* Njohuritë e preferuara të kornizës PHP Laravel
* Përvoja e preferuar e mbështetjes: 2+
Adresa: Rr. Imzot Nikëprela, Prishtinë, D9 H4/2, Prishtine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We are looking for an experienced and passionate Full Stack Developer to join our team! As a Full Stack Developer at our company, you will be responsible for both back-end and front-end development. We are expecting you to have a strong understanding of latest industry trends and content management systems.

Requirements:

Proven work experience as developer, hands on experience with markup languages
Server Configuration and Maintenance and Database Maintenance
Preferred Knowledge of the Continuous Integration practices
Preferred Knowledge in Amazon Web Services
Preferred Knowledge of the Laravel PHP Framework
Preferred Backend Experience: 2+