Ofroj pune / Asistent/e (m/f) për Drejtorin Gjeneral
2949

Përmbajtja

Liftkos sh.k.p

Ne jemi një nga prodhuesit më të mëdhenj në fushën e pajisjeve për transportin vertikal dhe horizontal në tregun e Kosovës si dhe në rajonin e Ballkanit. Furnizimin me të gjitha llojet e ashensorëve si: Ashensorë për bartjen personave, ashensorë mallrash, shkallë dhe shiritave lëvizës si dhe produkte të tjera. Oferta jonë, përveç prodhimit, montimit, servisimit përfshinë mirëmbajtjen e plotë dhe shërbime të tjera shtesë. Ne ju ofrojmë dhe garantojmë për produkte dhe shërbime të cilësisë së lartë, stabilitet dhe besueshmëri, qasje në teknologji të reja, njohuri superiore dhe burime të tjera, si dhe qasje individuale dhe profesionale për çdo klient. Ne jemi të specializuar për mirëmbajtjen e ashensorëve, shkallëve dhe shiritav lëvizës. Liftkos ofron mbështetje të plotë për: Planifikimin dhe konsultimin për instalimi, mirëmbajtjen dhe modernizimin e Ashensorëve si dhe 24 orë në shërbimin tuaj. Prodhimet tona janë të njohura për cilësinë e tyre, teknologjinë inovative, besueshmëri dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme të produkteve dhe shërbimeve të ofruara.
Për menaxhmentin e ndërmarrjes tonë me seli në Parku i Biznesit, Korroticë e Epërme, 13050 Komoran-Drenas, kërkojmë sa më parë me orar të plotë një:

Asistent/e (m/f) për Drejtorin Gjeneral

Detyrat e juaja

• Mbështetja aktive e menaxhimit në punën e përditshme
• Kryerjen e korrespodencave dhe organizimin në zyre
• Krijimi i dokumenteve prezantuese
• Koordinimi efecient i ecurisë organizative
• Mbështetje në menaxhimin e evenimenteve
• Organizim i pavarur dhe vetë përgjegjës/e i/e zyrës si dhe koordinimin e termineve
• Interferencë në mes të drejtuesit të ndërmarrjes, menaxhimit dhe punëtorëve
• Planifikimi dhe rezervimi i udhëtimeve zyrtare
• Punë kërkimore në internet, përgatitja e të dhënave për analizë dhe përcjellja e tyre tek vendet përkatëse
• Veprimtari projektuese si dhe mbështetje të menaxhimit në trajtimin e çështjeve strategjike dhe konceptuale

Profili Juaj

• Shkollim i përfunduar komercial, e dëshiruar për trajnime të më tejme në fushën e asistencës
• Përvojë në një pozitë të ngjashme
• Aftësi mbi mesatare organizative dhe punë me ngarkesë
• Njohuri shumë të mira të shërbimeve me MS-Office
• Përvojë në punë lidhur me projektet
• Njohuri të gjuhës Gjermane dhe Angleze në fjalë dhe shkrim
• Perceptim i shpejtë i detyrave, fleksibilitet në ballafaqimin e ndërrimit të detyrave të punës dhe prioritizim të pavarur
• Vetëbesim të lartë, shkathtësitë organizative dhe orientim i të dhënave
• Aftësi shumë të mira komunikimi dhe nivel të lartë të kompetencës sociale
• Të keni një paraqitje të sigurt dhe bindëse
• Patentë shofer

Ne ju ofrojmë një vend pune të sigurt me të ardhura meritore dhe kontributet si dhe mundësi trajnimi të një kompanie moderne dinamike.
Nëse jeni të interesuar, dërgoni aplikimin tuaj të kompletuar përmes e-mailit në: [email protected]
www.liftkos.com