Kerkoj pune
366

Përmbajtja

Jeni të shqetësuar për detyrat e shtëpisë? Nuk i zgjidhni dot detyrat e shtëpisë? Nuk ju pëlqen Matematika,Gjuha shqipe, Njeriu dhe Natyra apo ndonjë lëndë tjetër shkollore? Mos u shqetësoni zgjidhjen mund ta gjeni tek une.
Unë ofroj asistencë në detyrat e shtëpisë, pra konkretisht mund të bëj përgaditjen për nxënësit në programin fillor nga klasa I-V. Të gjithë ata të cilët kanë vwshtirësi në detyra të ndryshme,njësi mësimore mund të kontaktojnë në numrat e telefonit.