Ofroj pune
1311

Përmbajtja

"New World Communication" ofron pune për të gjithë gjermano-folësit ku mund te gjeni veten në produkte
te ndryshme ( legale ) po ashtu edhe paga te volitshme dhe korrekte. Për më shumë informata lajmrohuni
në Zyrën e New World Communication me lokacion në Mitrovicë tek Kullat Binjake.