Kerkoje pune si webdeveloper
539

Përmbajtja

Kerkoje pune si webdeveloper, jam student viti 2 Shkenca Kompjuterike, kam pervoj 3 vjeçare dhe kam punuar ne disa projekte.